Övergången till förvaltning av HSB Efter tre månader med den nye förvaltaren och en del igångkörningsproblem ser det mesta nu ut att fungera som avtalat. Styrelsen beslutade vid det senaste styrelsemötet att från och med september månad fullt ut implementera HSBs standardiserade kravrutiner. HSBs kravrutiner: Sex dagar efter förfallodatum sänds påminnelse om ej inbetald avgift/hyra […]

Read More →

Policyn för korttidsuthyrning antogs på årsstämman 2016-05-22 och gäller under ett prövoår fram till årsstämman 2017. Se Andrahandsuthyrning för information om vilka regler som gäller vid andrahandsuthyrning.

Read More →