Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Se blanketten Ansökan andrahandsuthyrning nedan.

Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Blanketten finner du på hyresnämndens hemsida.

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare utan gäller också för andrahandshyresgäster.

Fastighetsägarna har tillsammans med HSB, Riskbyggen och Bostadsrätterna tagit fram branschgemensamma riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand. Se Riktlinjer för upplåtelse av bostadsratt nedan.