Nu närmar sig höstens städdag! Söndagen den 28 oktober träffas vi klockan 10:00 utanför porten vid Båstadsvägen 6. Efter städningen, ca 12:00, blir det traditionsenlig grillning vid lekplatsen. Ett ypperligt tillfälle att göra fint i vår närmiljö och träffa sina grannar! OBS! En cykelrensning kommer genomföras och cyklar utan ägare kommer att rensas ut och […]

Read More →

I samband med övergången till HSB beslutade styrelsen att börja tillämpa debitering av överlåtelseavgifter enligt 4§ i föreningens stadgar. Detta gäller tex. kostnader för upplåtelse, överlåtelse och pantsättning som HSB tar ut. HSB kommer i fortsättningen att debitera dessa avgifter på bostadsrättsinnehavaren. Styrelsen/G Berggren

Read More →

Övergången till förvaltning av HSB Efter tre månader med den nye förvaltaren och en del igångkörningsproblem ser det mesta nu ut att fungera som avtalat. Styrelsen beslutade vid det senaste styrelsemötet att från och med september månad fullt ut implementera HSBs standardiserade kravrutiner. HSBs kravrutiner: Sex dagar efter förfallodatum sänds påminnelse om ej inbetald avgift/hyra […]

Read More →