I samband med övergången till HSB beslutade styrelsen att börja tillämpa debitering av överlåtelseavgifter enligt 4§ i föreningens stadgar. Detta gäller tex. kostnader för upplåtelse, överlåtelse och pantsättning som HSB tar ut.
HSB kommer i fortsättningen att debitera dessa avgifter på bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsen/G Berggren