HSBs kravrutiner:

  • Sex dagar efter förfallodatum sänds påminnelse om ej inbetald avgift/hyra
  • Efter ytterligare sex dagar sänds meddelande om att ärendet lämnats till inkasso.
  • Efter ytterligare några dagar kommer inkassokrav från Alektum.
  • Vid fortsatt utebliven betalning sänds betalningsföreläggande och uppsägning.

Debiteringar på lägenhetsinnehavare/hyresgäst vid för sen betalning:

  • Dröjsmålsränta debiteras alltid för försenad betalning och kommer på nästa kvartals hyresavier.
  • Dröjsmålsräntan är Riksbankens referensränta + 8% (I dagsläget totalt 7,5%) och beräknas per dag.
  • Överlämnandet till inkasso debiteras med 180:- + moms.
  • Alektums debitering är inte känd av styrelsen men är erfarenhetsmässigt rejält tilltagen.


Debitering av pantsättningsavgifter

Vår ekonomiska förvaltare HSB tar ut en pantsättningsavgift om cirka 500 kr per lånedel. Avgiften kommer du som låntagare att bli skyldig att betala. Detta gäller vid tecknande av nya bolån, uppdelning av befintliga bolån samt vid byte av bank.