Cykelrum

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen/i cykelstället. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras så att de hindrar passering.

  • Mellan Båstadsvägen 2 och 4 finns ett rum för cyklar och mopeder, samt ett separat rum för barnvagnar, uteleksaker och rullatorer.
  • Vid entrén till Båstadsvägen 5 finns ännu ett rum för cyklar och barnvagnar.

Lämna inte cykelrummen olåsta.

Källare

I källare får personliga tillhörigheter förvaras endast i lägenhet tillhörande förråd. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Mangelrum

I anslutning till tvättstugan finns ett mangelrum med en äldre stenmangel av modell större. Mangeln används inte längre, och styrelsen tar gärna emot bud på mangeln eller tips om stenmangelsamlare med möjlighet och kunskap om nedmontering och bortforsling.