Under vintern och våren genomförs reparationer av rör och avlopp i och omkring tvättstugan. Information om eventuella vattenavstängningar kommer om/när det är aktuellt. Tvättstugan kommer att vara ur funktion under delar av detta projekt, när och hur länge är fortfarande okänt. Det övergripande planen för projektet (där vi nu befinner oss på steg 1) är:

  1. Kartläggning av nuläget
  2. Utarbetning av lösningsalternativ
  3. Upphandling
  4. Genomförande