Hej och varmt välkommen till BRF Kulingen-Skaren!

Vi hoppas att ni kommer att trivas i er nya lägenhet. BRF Kulingen-Skaren bildades 2003 och är en förening med ca 30 lägenheter fördelade på två fastigheter (Båstadsvägen ingångarna 2, 4, 5, 6 och 7 samt intilliggande lokaler.) Tillsammans hjälps vi åt med våra gemensamma sysslor, bl a har vi höst- och vårstädning av våra gemensamma utrymmen.

Vi delar också på ansvaret för, och turas om att, sitta i styrelsen för Bostadsrättsföreningen. Anmäl gärna intresse till styrelsen!

Nedan följer lite information för att göra inflyttningen och boendet så smidig som möjligt:

  • På brfkulingenskaren.se och i varje trappuppgång finns en anslagstavla där du/ni finner information om hur man t ex gör vid felanmälan samt hur man kontaktar styrelsen. På dessa anslås även meddelanden från bl a styrelsen.
  • Cykelförrådet finns i gången mellan port 2 och 4 samt till höger om ingången till Båstadsvägen 5.
  • Tvättstugan finns i källaren på Båstadsvägen 2 och tvättider bokas på en ”nyckeltavla” utanför tvättstugan.
  • Hushållssopor lämnas i tunnorna ute på gården vid respektive ingång. Bostadsrättsföreningen har ingen återvinning av matavfall, matavfall slängs som hushållssopor. Mer information om återvinning och sophantering hittar du här.
  • Har ni önskemål om att sätta upp blomamplar eller andra föremål på fasaden, har vi en policy som säger att föreningsmedlemmar ska kontakta styrelsen och begära styrelsens tillstånd.
  • Vid eventuellt byte av ytterdörr, vänligen kontakta styrelsen eftersom vi i föreningen strävar efter ett enhetligt utseende på dörrarna i de olika trappuppgångarna.
  • Bostadsrättsföreningen förfogar över fyra garage på baksidan av ingång 2-6. Garageplatserna fördelas utifrån en kölista som alla ordinarie medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att sätta upp sig på. Intresseanmälan till kölistan skickas till styrelsen.

Läs gärna igenom våra stadgar och trivselregler som vi gemensamt tagit fram för vår förening. Om du har några frågor eller förslag är du/ni välkomna att kontakta styrelsen!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Kulingen-Skaren