Du som genom överlåtelse sålt din bostadsrätt lämnar i och med detta också föreningen. Vi hoppas du har trivts som medlem i BRF Kulingen-Skaren!

Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Är det något särskilt du vill skicka med oss innan du lämnar tar styrelsen tacksamt emot feedback på bra saker och sådant du tycker vi bör utveckla som förening.

Glöm ej

  • Om du har cykel eller moped i cykelförrådet eller barnvagnar, pulkor eller annat i barnvagnsförrådet, glöm inte att ta med dig dessa när du flyttar ut.
  • Glöm inte att lämna över samtliga nycklar (portnycklar, nyckel till tvättstugecylinder, hemnycklar).
  • Eventuella förråd som tillhör lägenheten ska även tömmas och städas.
  • På utflyttningsdagen; tänk på att ställa eventuell flyttbil eller släp på ett sånt sätt att den inte blockerar dina f.d. grannars parkeringsplatser eller åtkomst till porten för rörelsehindrade. Om du måste parkera på ett olyckligt sätt – vänligen lämna en lapp med mobiltelefonnummer i framrutan så att du snabbt kan nås för att flytta bilen.
  • Tänk på att du i din deklaration efter att ha flyttat ut kan göra avdrag inte bara för eventuella förbättringar du har gjort i din bostadsrätt under tiden du bott i föreningen vid kapitalvinstberäkningen, utan även får göra avdrag för kapitaltillskott som föreningen har gjort under den tid du har bott här. För mer information kring detta hänvisas till Skatteverket och inte till styrelsen som ej har möjlighet att hjälpa till med detaljer kring detta.