GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB har fått i uppdrag av HSB Brf Kulingen-Skaren att spola köks & badrumsavloppen samt stående stammar.

På grund av risken för översvämning är det mycket viktigt att vi kommer in i din lägenhet.

Om Ni inte kan närvara under GG Högtrycks besök vänligen lämna nycklar ”väl uppmärkta” till montörerna på plats. Montörerna är vid porten från 08:00
Arbetet pågår ca: 08:00-13:00