I föreningen finns fyra garageplatser för uthyrning till föreningens medlemmar. Garageplatserna ligger på baksidan av Skaren (Båstadsvägen 2, 4 och 5). Hyran för en garageplats är 800 kr/månad.

Aktuell kö

För närvarande står sju (7) personer i kö. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kö.

Allmänna avtalsvillkor

Hyresgästen får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut /garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. Hyresgästen förbinder sig:

  • att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda,
  • att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck och dylikt,
  • att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon,
  • att iaktta gällande brandförsäkringsvillkor och garageföreskrifter,
  • att ansvara för all skada inom garaget som uppstått genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande.

Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller av annan anledning eventuellt uppkommande skada, eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.

För användande av eluttag i garaget gäller följande:

  • att hyresgästen omedelbart till upplåtaren skall anmäla uppkommet fel på eluttaget samt
  • att hyresgästen ansvarar för att elapparat och anslutningskabel vid användningen är i fullgott skick