Återvinning och sophantering

Sopnedkasten används ej längre, utan sopor slängs i sopskåpen ute på gården. Sopskåpen får endast användas för sedvanliga hushållsavfall. Sorterat avfall slängs vid närmaste återvinningsstation. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte skräp sprids i soptunnan och i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

Observera att föreningens grovsoprum avvecklats och finns inte längre kvar.

Sopstationer finns mittemot Malmövägen 59 och på Garagevägen mitt emot tågstallet.
Närmaste återvinningscentral är Östberga Återvinningscentral.

Använd inte den återvinningsstation som ligger på Båstadsvägen, eftersom den tillhör en annan förening!

Matavfall

Sedan 2018 är det möjligt att sortera ut och återvinna matavfall.

För oss i föreningen finns det två anledningar att sortera matavfall:
Mindre hushållssopor = mindre kostnad för hämtning = föreningen sparar pengar
Bättre för miljön, matavfallet blir biogas som man kan tanka bilar och bussar med

Eftersom det är viktigt att det är rätt saker som slängs i matavfallstunnan är sorteringen frivillig.

Släng matavfallspåsen i uppmärkt sopkärl vid sopskåpet mellan Båstadsvägen 2 och 4.

Det här kan du lägga i matavfallspåsen:
Rester av kött, fisk, skaldjur
Pasta, ris
Rester av bröd, äggskal
Rester av grönsaker, frukt
Teblad, kaffesump, filter

Det här ska du inte lägga i matavfallspåsen:
Snus, cigaretter, aska
Kattsand
Damm, dammsugarpåsar
Blöjor, bindor
Vinkorkar, kapsyler
Glasspinnar, ätpinnar
Stearinljus
Jord, krukväxter, trädgårdsavfall

Mer information om matavfall och hur man ska göra går att finna hos Stockholms Stad.