De två husen Kulingen och Skaren byggdes 1949. Hyreslägenheterna ombildades till bostadsrätter 2003.

Kulingen

Fastighetsbeteckning: Kulingen 1
Adress: Båstadsvägen 5 och 7
Byggår: 1949
Antal våningar: 3 våningar och källare
Antal lägenheter: 13
Antal lokaler: 4 lokaler
Hiss: Nej

Skaren

Fastighetsbeteckning: Skaren 1
Adresser: Båstadsvägen 2, 4 och 6
Byggår: 1949
Antal våningar: 3 våningar och källare
Antal lägenheter: 19 lägenheter
Antal lokaler: 1 lokal, 4 garage
Hiss: Nej
Övrigt: Fjärrvärmecentral och tvättstuga för båda fastigheterna.